Ønsker du å få gjennomført en markedsundersøkelse? Triaba har panel for undersøkelser i 86 land og 500.000 panelmedlemmer. Triaba er en del av Cint Insight Exchange og samarbeider med bl.a. Syno International i forbindelse med utsendelse og utarbeidelse av undersøkelser. 

OpinionApp:

Last ned OpinionApp og få flere undersøkelser! Med OpinionApp er det ingen begrensninger på antall undersøkelser du kan svare på. Antallet undersøkelser begrenses av hvor mange prosjekt som er aktive.

Betalte spørreundersøkelser er en grei mulighet til å tjene penger hjemmefra. Betalingen du får for å svare på spørreundersøkelser avhenger av lengden på undersøkelsen. Beløpet vil variere mellom kr 1 og kr 40. Vanligvis vil du få betalt mellom 5 og 15 kr per undersøkelse. Antallet undersøkelser du får tilsendt vil variere fra 1 til 20 per måned per epost og 1-4 per dag med OpinionAppen installert på din telefon. Antallet undersøkelser vil også avhenge av opplysningene som du har lagt inn om deg selv. Mange betalte spørreundersøkelser er kun for en viss type personer, for eks bileiere. De fleste medlemmer får imidlertid ca 3-10 undersøkelser i uken hvis det kun er per epost du ønsker å få undersøkelser. Med OpinionsApp installert på telefonen din, er antallet langt høyere.

Du kan velge å få betalt via PayPal, som gavekort eller å donere pengene til veldedighet. 

Ønsker du å delta i andre panel for på den måten tjene noen ekstra kroner? Sjekk vår blogg for mer informasjon om våre partnere.

Mer fra Triaba:

  • New Payment Options added in 26 countries - VISA Virtual Debet Card
    Arrow
  • Triaba Venezuela will close down due to new sanctions and regulations
    Arrow
  • Why is there a negative on my account?
    Arrow